logo szofar

misja

szofar

Jaką rolę ma obecny Izrael w planie Bożym?

Jaki stosunek powinniśmy mieć do Izraela?

źrenica w bożym oku

Izrael

Dzielimy się Bożym sercem i prawdą Bożego Słowa odnośnie narodu wybranego. Relacjonujemy bieżące wydarzenia z życia Izraela

Czy Bóg odrzucił izrael?

Chcemy przynosić Kościołowi Jezusa Chrystusa objawienie tego, jaką rolę Izrael odgrywa w Bożym planie i jakie miejsce zajmuje w Jego sercu poprzez nauczanie w mediach społecznościowych, w kościołach i w czasie konferencji.

Dawne
i współczesne dzieje Izraela

Dzielimy się naszą wiedzą na temat współczesnej historii Izraela oraz jego sytuacji politycznej; przedstawiać bieżące wydarzenia z życia tego kraju i narodu; polemizować z antyizraelską i antysemicką narracją niektórych mainstreamowych mediów.

Konflikt bliskowschodni

Najdłużej trwający konflikt polityczny jest bardzo skomplikowany, uwarunkowany wieloma czynnikami i strefami wpływów. Rzucamy światło na stanowisko Izraela w kontekście Konfliktu Bliskowschodniego.

wyjazdy edukacyjne

Zabieramy wierzących z pogan (goim) do Izraela, by mogli się osobiście spotkać z ziemią i narodem Biblii. Pokazujemy miejsca kluczowe dla wydarzeń biblijnych, przestawiamy tło kulturowe i historyczne. Organizujemy spotkania goim z Żydami, zarówno mesjańskimi jak i tymi, którzy nie wierzą w Jeszuę.

hag sameach

Dla zainteresowanych grup organizujemy wyjazdy do Izraela na biblijne święta. Co roku jesteśmy na Sukkot, Święto Namiotów w Jerozolimie i bierzemy udział w tygodniowej, całodobowej modlitwie polskich wierzących.

Zapisz się do biuletynu Szofar

Informacje, komentarze, opinie o bierzacych wydarzeniach w zyciu spoleczym i politycznym Izraela prosto do twojej skrzynki mailowej.

Czy ziemia obiecana to prawdziwe miejsce?

Sprawdź to z nami
pojedź do izraela